Cursuri

INFO SMART PC organizează cursuri pentru auditori, instruiri pentru securitatea informației și securitate fizică, etc.

Cursuri organizate de INFO SMART PC:

 • GDPR
 • Curs Manager Securitatea Informației
 • ISO/IEC 27001 Managementul Securității Informației
 • ISO/IEC 27002
 • ISO/IEC 27006 și Amendamentul 1
 • ISO/IEC 27002 Tehnici de securitate
 • ISO/IEC 27004 Monitorizare, evaluare și analiză
 • ISO/IEC 27007 Managementul sistemelor de audit
 • ISO/IEC 27008 Controale de securitate
 • ISO/IEC 27032 Ghid pentru Securitate Cibernetică
 • ISO/IEC 27033 Securitatea Rețelei
 • ISO/IEC 27035 Managementul Incidentelor
 • ISO/IEC 27701 Managementul Informațiilor personale).
 • Securitate cibernetică